Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

30 listopada 2021

INFORMACJA O ZADANIU

Na mocy Porozumienia nr P/14/2021 z 15 listopada 2021 r. w sprawie „powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Kraków, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizuje zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie”.

Prace wykonywane w ramach wyżej wymienionego zadania obejmują opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej remontu pomnika Armii Czerwonej zlokalizowanego na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie (na Kwaterze Żołnierzy Radzieckich, między kwaterą 7 wojskową a XCVI) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie” została przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 72.536,79 zł.


PL