Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

1 listopada 2017

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, o przyjętym na 2018 rok planie finansowym zawierającym przewidywane do przeprowadzenia w danym roku finansowym postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIK