Zmiany organizacyjne w ZCK

14 października 2020

KOMUNIKAT

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19

W związku z postępującą sytuacją kryzysową i zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, jako jednego z elementów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta Krakowa w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pochowań, wprowadza się poniższe zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie od 15 października 2020 r. do odwołania Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie prowadzi bezpośrednią i bieżącą obsługę w poszczególnych Biurach Obsługi Klienta wyłącznie w zakresie:

a) realizacji bieżących pochowań,

b) przyjmowaniem opłat za grób,

c) realizacji wniosków dotyczących prac kamieniarskich,

d) po dniu 1 listopada 2020 r. – ekshumacje.

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata

2. czego wpłata dotyczy

Sprawy związane z budową grobu murowanego realizowane będą na podstawie pisemnego wniosku, złożonego we wskazanej poniżej formie. O terminie podpisania umowy Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie będzie informował w sposób wskazany w wniosku.

Pozostałe sprawy (np.: informacje dotyczące miejsca pochowania zmarłego, wniosek o regulację stanu prawnego, składanie dyspozycji, pełnomocnictw oraz pozostałych wniosków, itp.) winny być załatwiane drogą telefoniczną, pisemną, elektroniczną lub poprzez pozostawienie w skrzynkach na korespondencję znajdujących się przy wejściach do budynków Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, w których prowadzona jest obsługa klienta. Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw.


Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki): ul. Rakowicka 26,
tel. 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń): ul. Wapienna 13,
tel. 12 656 17 25, tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) - Cmentarz Prądnik Czerwony : ul. Powstańców 48,
tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62, e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV - Grębałów (Cmentarz Grębałów)- ul. Darwina 1g,
tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail: cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.


Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych