Licytacja nisz urnowych na Cmentarzu Mydlniki, Prądnik Czerwony, Grębałów i Prokocim

18 czerwca 2020

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
ogłasza
LICYTACJĘ
na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym nisz urnowych


na Cmentarzu Mydlniki:
mur B, segment 1: 1 nisza,
mur B, segment 2: 2 nisze,

na Cmentarzu Prądnik Czerwony:
mur C: 9 nisz,

na Cmentarzu Grębałów:
segment 2, strona zachodnia: 1 nisza,
segment 2, strona wschodnia: 3 nisze,
segment 4, strona zachodnia: 5 nisz,
segment 4, strona wschodnia: 1 nisza,

Na Cmentarzu Prokocim:
mur B, segment 7: 6 nisz,

łącznie 28 nisz.

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławcza przedstawia się następująco:

CMENTARZ MYDLNIKI:
1. Mur B, segment 1, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 3.100 zł.
2. Mur B, segment 2, kondygnacja II, nisza nr 4, cena wywoławcza: 3.100 zł.
3. Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 3.000 zł.


CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY:
4. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 4, cena wywoławcza: 3.200 zł.
5. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 6, cena wywoławcza: 3.200 zł.
6. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 9, cena wywoławcza: 3.200 zł.
7. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 10, cena wywoławcza: 3.200 zł.
8. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 11, cena wywoławcza: 3.200 zł.
9. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 5, cena wywoławcza: 3.100 zł.
10. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 6, cena wywoławcza: 3.100 zł.
11. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 10, cena wywoławcza: 3.100 zł.
12. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 11, cena wywoławcza: 3.100 zł.

CMENTARZ GRĘBAŁÓW:
13 .Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.500 zł.
14. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.500 zł.
15. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.700 zł.
16. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.700 zł.
17. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.500 zł.
18. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.500 zł.
19. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.500 zł.
20. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.600 zł.
21. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.700 zł.
22. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.600 zł.


CMENTARZ PROKOCIM:
23. Mur A, segment 7, kondygnacja II, nisza nr 19, cena wywoławcza: 3.100 zł.
24. Mur A, segment 7, kondygnacja II, nisza nr 20, cena wywoławcza: 3.100 zł.
25. Mur A, segment 7, kondygnacja II, nisza nr 21, cena wywoławcza: 3.100 zł.
26. Mur A, segment 7, kondygnacja I, nisza nr 19, cena wywoławcza: 3.000 zł.
27. Mur A, segment 7, kondygnacja I, nisza nr 20, cena wywoławcza: 3.000 zł.
28. Mur A, segment 7, kondygnacja I, nisza nr 21, cena wywoławcza: 3.000 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 9 lipca 2020 r. o godzinie 15:00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych (Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony) ul. Powstańców 48 w Krakowie. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 13.00, w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, wpłaciły wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej. Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w wysokości: 2.838,00 zł.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej. W trakcie prowadzenia licytacji, komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.

Organizator licytacji może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin i zasady licytacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynkach administracyjnych Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48, ul. Darwina 1g oraz zamieszczone na stronie internetowej: https://www.zck-krakow.pl/.

W sali, w której odbędzie się licytacja mogą uczestniczyć tylko oferenci, którzy biorą w niej udział. Udział osób towarzyszących możliwy będzie m.in. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie lub osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; Oferenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązku dotyczącego zasłaniania ust i nosa.