Zagrożenie koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce- podstawowe zalecenia

12 marca 2020

Zagrożenie koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce- podstawowe zalecenia

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy
o stosowanie się do poniższych zaleceń:

 • Należy przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosować się
  do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny;
 • Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle lub kicha.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 • Prosimy o przestrzeganie zasady pojedynczego podchodzenia do stanowisk kasowych oraz stanowisk Biura Obsługi Klienta oraz zachowanie co najmniej 1-1,5 metra odległości
  od innej osoby oczekującej w kolejce.
 • Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, prosimy w miarę możliwości o wnoszenie opłat drogą elektroniczną, na niżej wskazany numer rachunku bankowego:
 • Prosimy o rozważenie załatwienia sprawy drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, a nie w drodze osobistej wizyty w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, o ile charakter sprawy na to pozwala.
 • W przypadku wizyty osobistej, prosimy o ograniczenie do minimum osób towarzyszących.
 • Możliwy jest kontakt:

PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Drogą telefoniczną:

Centrala ZCK (12) 619 99 00

Biura Obsługi Klienta cmentarzy/rejonów cmentarnych:

Rejon Rakowice (DR I)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
tel.: (12) 619-99-11, (12) 619-99-12

Rejon Podgórze (DR II)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków
tel.: (12) 656-17-25, (12) 656-25-23

Cmentarz Prądnik Czerwony (DR III)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków
tel.: (12) 410-65-50, (12) 410-65-62

Cmentarz Grębałów (DR IV)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków
tel.: (12) 645-31-14, (12) 645-44-34

Drogą elektroniczną:

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
strona internetowa: http://www.zck-krakow.pl

platforma E-PUAP

Dodatkowe informacje:

9. Telefony alarmowe

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05, należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie:

 • centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40 99,
 • dyżurne telefony całodobowe 600 876 214 lub 602 263 605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

10. Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie

 • Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00.
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53.

11. Telefoniczna Informacja Pacjenta w sprawie koronawirusa

800 190 590 – to numer bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta, która przez całą dobę udziela informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.