Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

1 sierpnia 2022

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (42 lata po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku.

Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Podczas krakowskich uroczystości popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędzie Miasta Krakowa w holu kamiennym zostanie udekorowane biało-czerwoną flagą.

Program tegorocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej:

W piątek, 5 sierpnia, o godz. 15.45 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy jego imienia.

O godz. 16.00 rozpocznie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą spod pomnika ulicami Piłsudskiego, Podwale, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpi złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o godz. 17 odbędzie się apel w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów – uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009. O godz. 17.30 w Katedrze Wawelskiej odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Następnie odbędzie się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19.00 rozpocznie się 81. Krakowska Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki.

O godz. 20.30 odbędzie się uroczysty capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

W sobotę, 6 sierpnia, o godz. 7.00, uczestnicy marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów na cmentarz Rakowicki, gdzie o godz. 8.00 odbędzie się apel pamięci przy Kwaterze Legionowej, podczas którego zostaną złożone kwiaty na mogiłach legionistów.

O godz. 9:45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

W dniach 6-12 sierpnia uczestnicy marszu przejdą na trasie Kraków-Kielce.

Tegoroczny Marsz pod hasłem odbywa się pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Komendantem marszu jest Dionizy Krawczyński. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski znalazł się w Komitecie Honorowym tegorocznej Kadrówki, znajdują się w nim także Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; oraz włodarze samorządów terytorialnych, przez które przechodzą uczestnicy Marszu.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/262469,26,komuni...