Zasady obsługi przedsiębiorców realizujących usługi budowlano- montażowe od dnia 7 grudnia 2020 r.

1 grudnia 2020

Zasady obsługi przedsiębiorców realizujących usługi budowlano- montażowe od dnia 7 grudnia 2020 r.

W związku z postępującą sytuacją kryzysową i obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z występowaniem w Polsce koronawirusa COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jako jednego z elementów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta Krakowa, przyjmuje się począwszy od dnia 7 grudnia 2020 r. poniższe szczególne rozwiązania organizacyjne w obsłudze przedsiębiorców realizujących usługi budowlano- montażowe:

1. Opłaty za prace budowlano - montażowe winny być wnoszone drogą elektroniczną na rachunek bankowy ZCK, co stanowi preferowaną formę płatności, lub w kasie ZCK, co najmniej 2 dni od terminu złożenia wniosku, celem usprawnienia przygotowania i sprawdzenia przez pracowników ZCK dokumentów grobu przed wystawieniem faktury VAT uprawniającej do wjazdu wykonawcy na cmentarz celem wykonania prac, a w konsekwencji usprawnienia sposobu załatwienia sprawy, skrócenia czasu osobistego kontaktu z pracownikiem ZCK oraz załatwienia sprawy w trakcie jednej wizyty.

2. Wnioski dotyczące prac budowlano – montażowych winny być składane w formie elektronicznej, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez pozostawienie w skrzynce podawczej ZCK. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne w przypadku posiadania przez wykonawcę pełnomocnictwa dysponenta grobu (nie dotyczy grobów usytuowanych na części cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków lub na Alejach Zasłużonych), celem weryfikacji akt grobu.

3. Wymagane jest ograniczanie osobistych kontaktów z pracownikami ZCK. Wykonawców, którzy załatwiają sprawy osobiście w biurze obsługi klienta, prosimy o ograniczenie wizyt do jednej dziennie.

Prosimy o wyrozumiałość w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, wymuszającej podejmowanie działań ograniczających dotychczasowe procedury i praktyki. Mamy nadzieję, iż dokonanie zmian w organizacji biur obsługi przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2, a w konsekwencji do spadku liczby zachorowań na Covid-19.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie