OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

18 października 2020

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ.

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829) informujemy, iż, zgodnie z § 1pkt 6) lit b ww Rozporządzenia:

od dnia 17 października 2020 r. w obszarze czerwonym:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m 2 powierzchni oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Sala Pożegnań Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 5 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 7 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 26 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 19 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 17 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 16 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 4 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

----------------------------------------
OŚWIADCZENIE
----------------------------------------