HANDEL OKAZJONALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020

25 czerwca 2020

HANDEL OKAZJONALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020


Informujemy, że począwszy od dnia 21.08.2020 r. przyjmowane będą podania o przydział miejsc pod handel okrężny okazjonalny przy Cmentarzach Grębałów i Prądnik Czerwony w okresie święta Wszystkich Świętych. Stoiska przydzielane będą w kolejności wpływu podań i w miarę wolnych miejsc.

W dniu 21.08.2020 r. podania przyjmowane będą na okres 14 dni od 20 października do 2 listopada br.

Podania wraz kompletem dokumentów składać należy w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 (Dziennik Podawczy) w godz.: pon. – pt. w godzinach urzędowania.

Podania niekompletne będą odrzucane.

Wymagane dokumenty:
1. podanie na druku ZCK
2. zwymiarowany projekt stoiska handlowego w formie zdjęcia, rysunku, folderu, z uwzględnieniem formy elementów stałych, wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, itp., zadaszenie stoiska winno być w jednolitym ciemnym kolorze, bez reklam, napisów itp.; należy przedstawić wszystkie elementy stoiska,
3. kserokopia decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2020 wraz z dowodami wpłaty podatku (oryginały do wglądu), jeśli dotyczy,
4. kserokopia umowy spółki cywilnej (oryginał umowy do wglądu), jeśli dotyczy,
5. dowód osobisty – do wglądu

UWAGA: Opinia Plastyka Miasta nie jest wymagana.

Opłaty brutto za stoiska handlu okazjonalnego:
Cm. Grębałów za stoisko 3m2: - 1 dzień – 39,11 zł, 14 dni – 547,60 zł
Cm. Prądnik Czerwony za stoisko 6m2: - 1 dzień – 78,23 zł, 14 dni – 1095,19 zł


Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca pod handel okrężny okazjonalny określa:
- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 4/2018 z dnia 25.01.2018r.
- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 6/2018 z dnia 26.01.2018r.
- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 18/2018 z dnia 13.06.2018r.

Bliższych informacji udziela Dział Administracji – tel. 12/619 99 32.