OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

1 czerwca 2020

OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

-aktualizacja-


Uprzejmie informujemy, iż aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 ) nie przewiduje limitu osób uczestniczących w kulcie religijnym, jak również limitu uczestników pogrzebu na cmentarzu.

Prosimy o rozważne korzystanie z kolejnych etapów łagodzenia ograniczeń, zakazów i nakazów i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych i porządkowych poprzez zachowanie wymaganego dystansu, dezynfekcji i korzystanie z maseczek w budynkach kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Przypominamy, iż zgodnie z § 18 ust. 1 pkt.3 ww Rozporządzenia istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.


Niniejszy komunikat uwzględniając aktualne przepisy prawa uchyla przewidziane ograniczenia w zakresie maksymalnej liczy osób w budynkach i pomieszczeniach na cmentarzach komunalnych w Krakowie ogłoszone w komunikacie Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 18 maja 2020 r.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie