Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P–6/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty