Zamówienia publiczne

Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów

ID ZAMÓWIENIA: P–17/PN/2020

SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty