Zamówienia publiczne

Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P–10/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty