Zamówienia publiczne

Mur cmentarza Rakowickiego od strony południowej: Etap 1 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach II roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego Etap 2 – Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Etap 3 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach III roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego

ID ZAMÓWIENIA: P–6/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty