Zamówienia publiczne

Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–5/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty