Zamówienia publiczne

Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części.

ID ZAMÓWIENIA: P–1/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania