Zamówienia publiczne

Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584)

ID ZAMÓWIENIA: P–10/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania