Zamówienia publiczne

Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

ID ZAMÓWIENIA: P-34/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty