Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu w tym wymiana grysu przed kolumbariami A, B, C, D na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.4.2023

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania