Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów stacjonarnych „All in one” z systemem operacyjnym w ilości 15 szt. dla potrzeb Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty