Zamówienia publiczne

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.1.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Formularz ofertowy
Inne / Dodatkowe