Zamówienia publiczne

Zakup systemu informatycznego typu ERP wraz z instalacją u Zamawiającego, szkoleniami i asystą techniczną po okresie gwarancji

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie do postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty