Zamówienia publiczne

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.3.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania