Zamówienia publiczne

Wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego wraz z jego rozbudową w budynku administracyjnym dla potrzeb archiwizacji dokumentów na Cmentarzu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty