Zamówienia publiczne

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty