Zamówienia publiczne

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r.

ID ZAMÓWIENIA: DA.251.8.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty