Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych wózków akumulatorowych typu MELEX lub równoważny (rok produkcji 2019), do przewozu osób i towarów

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania