Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców w Krakowie na podstawie wybranej koncepcji

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty