Zamówienia publiczne

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o odstąpieniu od postępowania