Zamówienia publiczne

Remont urządzeń instalacyjnych (kotłów gazowych), w kotłowni w budynku administracyjnym ZCK w Krakowie przy ul. Powstańców 48.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.3.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty