Zamówienia publiczne

Roboty malarskie i remont pokrycia dachu w budynku administracyjnym ZCK w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty