Zamówienia publiczne

Remont alejek pomiędzy kwaterami II i IV, XX i XIX oraz V i IV na Cmentarzu Grębałów w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.1.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty