Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

kwiecień – wrzesień 7:00 – 20:00

październik – marzec 7:00 – 18:00

Centrum Pogrzebowe “KLEPSYDRA” z Łodzi realizuje Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego z Gminą Miejską Kraków. Inwestycja podzielona jest na cztery etapy: I etap: Obiekt Krematorium z Salą pożegnań, II etap: Cmentarz Komunalny (ok. 2 ha) oraz kolejna część obiektu przeznaczona na administrację Cmentarza i Kaplicę ceremonialną, III etap: Kolejna część Cmentarza (ok. 2 ha), IV etap: Kolejna część Cmentarza (ok. 5 ha). Inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie posiadają miejsca pochówku na dotychczasowych cmentarzach miejskich w Krakowie, oraz ograniczy koszty związane z organizacją pogrzebu w formie kremacji.

W pierwszym etapie powstała spopielarnia zwłok. Instalacja została uruchomiona w marcu 2016 roku. Po budowie spopielarni, został zrealizowany kolejny etap inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich czyli budynek administracyjno-usługowy i ceremonialny oraz ok. 2 ha cmentarza z kolumbariami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym i alejkami. W kolejnych latach zostanie zagospodarowany pozostały obszar cmentarza.

Adres strony internetowej:


www.cmentarzkrakow.pl