Cennik opłat

Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego. 433.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego. 707.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego. 892.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny. 220.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 321.00
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej, wnęce urnowej w grobie ziemnym, w grobie ziemnym urnowym lub w grobie murowanym urnowym. 197.00
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników. 234.00
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego. 209.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową. 172.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą. 314.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego urnowego. 110.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub na grobie ziemnym urnowym. 196.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 298.00
Rozebranie mogiły żużlowej. 279.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub urnę z prochami. 121.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 272.00
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej za każdą czynność oddzielnie. 30.00
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu. 83.00