Cennik opłat

Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego, przeznaczonego do pochowania trumny ze zwłokami osoby do 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 696.00
Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego przeznaczonego do pochowania trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 1496.00
Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego urnowego o wymiarach 0,5 m x 0,5 m oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 650.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 4000.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 7991.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 9015.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 11484.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 7000.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 14000.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 16000.00
Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 20000.00
Zagwarantowanie użytkowania niszy urnowej i prolongowanie użytkowania (na 30 lat). 3122.00
Prolongowanie na 20 lat użytkowania niszy urnowej. 2063.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m. 3025.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m. 3415.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m. 4356.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,30 m. 4623.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50 m x 2,00 m. 4067.00
Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m. 2000.00
Zajęcie dodatkowego gruntu przy grobie; za każdy 1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej poza obrys nagrobka) i murowanym za 1 rok; na okres zagwarantowanej nienaruszalności grobu, bądź na okres zagwarantowanego użytkowania gruntu pod grób murowany. 50.00
Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad pracami budowlano – montażowymi w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego oraz grobu murowanego urnowego i/lub pracami grabarskimi przy grobie murowanym, murowanym urnowym, niszy urnowej, grobie ziemnym, ziemnym urnowym oraz w miejscu przeznaczonym na grób ziemny i grób ziemny urnowy do bieżącego pochowania, w tym maksymalnie 4 wjazdy do prac budowlano-montażowych w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego oraz grobu murowanego... 300.00
Czynności kancelaryjne i terenowe związane z pracami grabarskimi we wnętrzu grobu murowanego, polegającymi na uporządkowaniu wnętrza takiego grobu. 247.00
Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad postawieniem, wymianą lub remontem nagrobka na grobie ziemnym, grobie ziemnym urnowym lub w którym pochowano osobę do lat 6 oraz ponownym montażem nagrobka w tym maksymalnie 3 wjazdy na teren cmentarza do tych prac przy danej lokalizacji grobu. 247.00
Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu. 83.00
Udostępnienie kaplicy lub sali pożegnań - za każde 1/2 godziny, za każdy obiekt oddzielnie. 120.00
Udostępnienie chłodni za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok. 64.00
Udostępnienie katakumby za każdy rozpoczęty tydzień. 116.00
Ujawnienie w ewidencji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: 1)przysługującego prawa do grobu /niszy, 2)zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do grobu /niszy urnowej, 3)zmiany treści przysługujących praw względem grobu/niszy urnowej, 4)potwierdzenie zastrzeżeń /dyspozycji na wypadek śmierci/ względem grobu/niszy urnowej za każdą czynność oddzielnie. 37.00
Wykonanie badań terenowych dotyczących możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego. Wytyczenie, odbiór części podziemnej oraz odbiór części nadziemnej grobu murowanego, za każdą czynność oddzielnie w tym maksymalnie 3 wjazdy na teren cmentarza przy danej lokalizacji grobu, oddzielnie dla każdej czynności (wytyczenie, odbiór części podziemnej i odbiór części nadziemnej). 126.00
Wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarnych informacji o zmarłych za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy prowadzonej przez archiwum. 28.00
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. 265.00
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku. 56.00
Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie. 83.00