Cennik opłat

Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 394.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 643.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 811.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 200.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 292.00
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 179.00
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 265.00
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 213.00
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 190.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 156.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 285.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 178.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 271.00
Rozebranie mogiły żużlowej 254.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 110.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 247.00
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 226.00
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 53.00
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 27.00
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 75.00
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 51.00