Michałowski Zygmunt Antoni Franciszek

(1918 - 2010)

Cmentarz Rakowicki –pas 25- rząd zach., grób po prawej Komorowskich