Pankiewicz Tadeusz

(1908 - 1993)

Za działalność na rzecz pomocy i ratowania Żydów odznaczony medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"

Lokalizacja: kwatera XVIII wsch. (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Tadeusz Pankiewicz.