Estreicher Alojzy

(1768 - 1852)

Zgromadził ogromne zbiory botaniczne i entomologiczne z obszaru Europy.

Lokalizacja: kwatera: Ba, płd. grobowiec Estreicherów (mapka)