Konserwacje na cmentarzach komunalnych w latach 2018-2019

Prace remontowo – konserwatorskie realizowane w latach 2018-2019 przy zabytkowych obiektach na terenie krakowskich cmentarzy komunalnych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

  • Na cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej:
  • Na Starym Cmentarzu Podgórskim przy al. Powstańców Śląskich
  • Na cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej

W 2018 roku:

1) Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: Jana i Cecylii Kotików na pasie Kc, grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów na kwaterze W, grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9 - na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Wartość zadania netto: 192 290,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa: 173 061,00 zł (90%), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

2) Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowca Franciszka Popiela na kwaterze IIIa i I etap konserwacji grobowca Rodziny Grabowskich na kwaterze IVa w zakresie prac zabezpieczających wraz z ekspertyzą konstrukcyjną – na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie ul. Rakowicka 26

Wartość zadania netto: 32 828,77 zł

Dofinansowanie z NFRZK: 29 545,89 zł (90%), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

3) Remont konserwatorski nagrobka na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona Wilczka na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Prandoty

Wartość zadania: 12 000,00 zł (ze środków Gminy Miejskiej Kraków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnic)

4) Rekonstrukcja w granicie Strzegom zniszczonych elementów betonowych nagrobków
na grobach: Jana Strojnego, obrońcy Lwowa i chorążego Stanisława Słupnickiego, wraz
z osadzeniem na nowych fundamentach oraz rekonstrukcja obramowania nagrobka porucznika Michała Kasperkiewicza.

Wartość zadania: 8 000,00 zł brutto (ze środków Gminy Miejskiej Kraków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnic); na remont grobów żołnierskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty środki przekazały Rada Dzielnicy I Stare Miasto (6 000,00 zł), Rada Dzielnicy
II Grzegórzki (9 000,00 zł), Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony (5 000,00 zł)

5) Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 – I rok Realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego (na odcinku muru wzdłuż pasów Kb-Kc i dawnej strzelnicy)

Wartość zadania netto (etapu zrealizowanego w 2018 r.): 910 615,22 zł

Dofinansowanie z NFRZK: 379 271,24 zł (41,65% wartości netto), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

6) Prace remontowo – konserwatorskie na odcinku muru południowego cmentarza Rakowickiego w Krakowie ul. Rakowicka 26 – odbudowa fragmentu muru w pobliżu Mauzoleum Poległych w czasie I wojny światowej w ramach likwidacji stanu awaryjnego, katastrofy budowlanej

Wartość zadania: 192 507,40 zł netto, 236 784,10 zł brutto (środki Gminy Miejskiej Kraków)

7) Remont muru południowego cmentarza Rakowickiego od Pomnika Czwórki Legionowej
na długości około 19,5 m na zachód.

Wartość zadania: 149 500,00 zł netto, 183 885,00 zł brutto (środki Gminy Miejskiej Kraków)

W 2019 roku:

1) Mur cmentarza Rakowickiego od strony południowej - kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich przy najstarszej części muru wzdłuż pasa Kb – Kc oraz przy odcinku muru wzdłuż Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej Legionowej

Wartość prac realizowanych w 2019 r. – 905 065,82 zł netto, 1 113 230,96 zł brutto,

Dofinansowanie z NFRZK: 97 081,59 zł, pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

2) Konserwacja zespołu pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26 (w ramach I roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego): grupa dwóch grobowców na pasie 26: grobowiec Rodziny Lasockich i grobowiec Rodziny Lanckorońskich (I etap konserwacji), pomnik nagrobny na grobie Rodziny Marszałek na kwaterze Hd, grobowiec Rodziny Świderskich na kwaterze Rb, grobowiec Rodziny Grabowskich na kwaterze IVa (II etap konserwacji), grupa trzech grobowców na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich, grobowiec Rodziny Słotwińskich, grobowiec Rodziny Redyków oraz zespół zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S i SΔ: pomnik nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich (I etap), grobowiec Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucińskich,

Wartość prac prowadzonych w 2019 r. w ramach ww. zadania: 303 459,78 zł netto

Dofinansowanie z NFRZK: 242 767,82 zł (80%), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

3) Remont konserwatorski pomnika nagrobnego na grobie Heleny Pałysiewicz, żony porucznika 24 pułku ułanów - na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Prandoty.

Wartość zadania: 10 700,00 zł (ze środków Gminy Miejskiej Kraków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic).

4) Prace remontowo – konserwatorskie prowadzone przy dwunastu grobach wojennych
- w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski grobów wojennych z czasu I wojny światowej oraz lat 1919-1920 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie” - przy pomnikach nagrobnych na grobach: Władysława Petrykiewicza i Kazimierza Konińskiego - na kwaterze XVIII, Pawła Probosza - na pasie 33b, Władysława Brózdy i Jana Formandla - na kwaterze XXIIb, Ferdynanda Knycha Jerzego Szerudy i Edwarda Nowaka - na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta), Mieczysława Szufy i Tadeusza Rysakowskiego - na kwaterze XXVII oraz Stanisława Czapika – na kwaterze XXVIa.

W ramach PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „GROBY
I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU” na realizację ww. zadania przyznane zostało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 73 000,00 zł. Na zadanie przeznaczone zostały również środki Wojewody Małopolskiego w wysokości 15 000,00 zł oraz Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 20 880,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W 2018 roku:

Konserwacja pomników nagrobnych, nagrobków i grobów na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich (A-1028): 1. Pomnika w formie podstawy
i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobka na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich, 3. Pomnika nagrobnego w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 4. Nagrobka w formie skałki z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 5. Nagrobka w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 6. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnika nagrobnego
w formie postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobka w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 9. Grupy dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowania
z cegły na miejscu dawnego grobowca Karolów Świątków oraz nagrobka w formie obramowania z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
10. Nagrobka w formie podstawy na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
11. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej.

Wartość zadania netto: 58 504,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa: 58 504,00 zł (100%)

W 2018 roku:

Konserwacja zespołu trzech pomników nagrobnych: grób Józefa Góry na kwaterze Ib, rząd zachodni, grób Juliusza Strojka na kwaterze IIa, rząd wschodni, grób Antoniego Staerz na kwaterze IIa, rząd wschodni na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13
w Krakowie

Wartość zadania netto: 35 000,00 zł

Dofinansowanie z NFRZK: 17 500,00 zł (50%), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

W 2019 roku:

Konserwacja zespołu pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy
ul. Wapiennej 13 w Krakowie (w ramach I roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego): pomnika nagrobnego na grobie Rodziny Kawków na kwaterze kwatera II a
(I etap prac) oraz pomnika nagrobnego na grobie Franciszka Tomany – Pas pod Kopcem,

Wartość prac prowadzonych w 2019 r. na cmentarzu Podgórskim: 27 485,00 zł netto

Dofinansowanie z NFRZK: 21 988,00 zł (80%), pozostałe – środki Gminy Miejskiej Kraków

...................................................................................................................................................................

Na cmentarzu Rakowickim w latach 2018 - 2019 prowadzone były również prace remontowe
i konserwatorskie wykonywane na zlecenie innych instytucji i finansowane ze środków publicznych, jak np.:

- prace remontowo - konserwatorskie przy Pomniku Chwały na kwaterze XXIII (finansowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie),

- remonty nagrobków żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanych na kwaterze 2 wojskowej
na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty (finansowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie),

– prace konserwatorskie przy Mauzoleum Poległych w I wojnie światowej na terenie cmentarza z I wojny światowej nr 388 Kraków – Rakowice (finansowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie),

- remont grobów wojennych – wymiana 40 nagrobków na Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej – na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty (finansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej); prace będą kontynuowane przy kolejnych 20 nagrobkach,

- prace konserwatorskie zlecone przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie – w 2018 r.: przy pomniku nagrobnym Tadeusza Palisy na kwaterze N, rząd wschodni, przy płycie nagrobnej Melanii Anny Anastazji de Bén - na pasie 29, od strony wschodniej, przy grobowcu Rodziny Łuszpińskich na kwaterze XVb, w rzędzie wschodnim (konserwacja attyki wraz z rekonstrukcją plakiety z przedstawieniem Matki Boskiej
z Dzieciątkiem), przy nagrobku w formie skałki z tufu z kamiennym krzyżem z nieustalonego grobu dziecinnego, znajdującego się od strony wschodniej kwatery Z, przy nagrobku Julii Kwiatuszyńskiej - na kwaterze VIII, w rzędzie północnym, przy zwieńczeniu (w formie neogotyckich pinakli) grobowca Laury i Romualda Ledóchowskich na pasie 17, przy grobie Marii Chomiczewskiej oraz Marii Barcewicz, wysiedlonych z Warszawy po upadku powstania warszawskiego, zmarłych w Krakowie w styczniu 1945 r. - kwatera XXVIIIc, rząd 6, grób nr 47 (wykonanie metalowego nagrobka – ogrodzenia wraz z krzyżem oraz tabliczką napisową);
w 2019 r.: przy nagrobku Rudolfa Ottmanna - na kwaterze V, rząd północny, grób nr 5, przy nagrobku na grobie Józefy Puchalskiej - na kwaterze Rb, rząd wschodni, grób nr 3, przy nagrobku na grobie Antoniny Bzowskiej -na kwaterze Rb, rząd wschodni, grób nr 6, przy metalowej tabliczce przy nagrobku na grobie Róży z Rosnowskich Fedorowiczowej - na pasie Ab, rząd południowy, przy pomniku nagrobnym na grobie Piotra Pietraszkiewicza (vel Piestrakiewicza) - kwatera Hd, rząd wschodni, grób nr 6

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa w 2019 r. przeprowadził ze środków pozyskanych
w ramach zbiórki publicznej prace konserwatorskie przy następujących zabytkowych pomnikach nagrobnych:

1) na cmentarzu Rakowickim:

- przy grupie grobów na pasie Kc: nagrobek na grobie Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”, nagrobek na grobie księdza Adama Słotwińskiego, pomnik nagrobny na grobie Karoliny Starowiejskiej, pomnik nagrobny na grobie Klary z Infeldu, nagrobek na grobie Antoniego
i Mieczysława Białkowskich, nagrobek na grobie Kornelii Białkowskiej, pomnik nagrobny na grobie Zuzanny, Wiktora i Karola Boromeusza Rutkowskich,

- przy grupie grobów na kwaterze S, rząd północno-wschodni: grobowiec Rodziny Falkenhagen-Zaleskich, grobowiec Rodziny Droździewiczów, grobowiec Anieli i Emilii
hr. Działyńskich.

2) na cmentarzu Podgórskim (tzw. Nowym) przy ul. Wapiennej - we współpracy ze Stowarzyszeniem PODGÓRZE.PL – prace konserwatorskie przy grobowcu Rodziny Garbaczyńskich – kwatera IVa, rząd południowy, grób nr 8.

Powyższa informacja nie obejmuje prac konserwatorskich prowadzonych przy grobach posiadających dysponentów, zlecanych ze środków prywatnych lub dotacji pozyskanych przez dysponentów grobów.

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

logo skozk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo mkidn

PRZEPROWADZONE RENOWACJE

Cmentarz Rakowicki, grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9 - widok przed i po remoncie konserwatorskim w 2018 r.
grob_ciuchcinskich_pas_9_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, grobowiec Franciszka Popiela na kwaterze III a – przed i po zakończeniu prac remontowo – konserwatorskich w 2018 r.
grobowiec_franciszka_popiela__przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, grobowiec prof. Ludwika Teichmanna i Rodziny Teichmannów na kwaterze W - widok przed i po remoncie konserwatorskim, ukończonym w 2018 r.
grobowiec_teichmann_kwatera_w_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotików – pas Kc – przed i po zakończeniu prac konserwatorskich w 2018 r.
nagrobki_kotik_pas_kc_przed_konserwacja_2.jpg
Cmentarz Podgórski, pomnik nagrobny na grobie Józefa Góry, kwatera Ib – przed i po konserwacji w 2018 r.
nagrobek_jozefa_gory_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Podgórski, pomnik nagrobny na grobie Antoniego Staerz, kwatera kwatera II a, rząd wschodni – przed i po konserwacji w 2018 r.
nagrobek_staerz_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Podgórski, pomnik nagrobny na grobie Juliusza Strojka, kwatera kwatera II a, rząd wschodni – przed i po konserwacji w 2018 r.
nagrobek_strojek_przed_konserwacja.jpg
Stary Cmentarz Podgórski
3._pomnik_nagrobny_urna_przed.jpg
Stary Cmentarz Podgórski
2_nagrobek_w_formie_skalki_przed.jpg
Stary Cmentarz Podgórski
4_nagrobek_nn_przed.jpg
Stary Cmentarz Podgórski
5_pomnik_nagrobny_nn_przed.jpg
Cmentarz Rakowicki, krzyż żeliwny na grobie Władysława Petrykiewicza, żołnierza Wojska Polskiego, na kwaterze XVIII, rząd zachodni – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
1_krzyz_na_grobie_petrykiewicza_przed_konserwacja_1.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Kazimierza Konińskiego, żołnierza Legionów Polskich, na kwaterze XVIII, rząd zachodni – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
2_nagrobek_ppor_kazimierza_koninskiego_przed_konserwacja_1.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Pawła Probosza, żołnierza Wojska Polskiego, na pasie 33b – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
3_nagrobek_ppor_pawla_probosza_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Władysława Brózdy, żołnierza armii austro-węgierskiej, na kwaterze XXIIb, rząd północny – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
4_nagrobek_wladyslawa_brozdy_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Jana Formandla, żołnierza armii austro-węgierskiej, na kwaterze XXIIb, rząd północny – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
5_nagrobek_jana_formandla_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Ferdynanda Knycha, żołnierza Wojska Polskiego, na kwaterze XXVIb, rząd północny – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
6_nagrobek_ferdynanda_knycha_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, dwa nagrobki na kwaterze XXVIb, rząd zachodni - na grobach: Jerzego Szerudy, sierżanta Wojska Polskiego, pilota oraz Edwarda Nowaka, maszynisty i jeńca – widok grobów przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
7_8_nagrobki_jerzego_szerudy_pilota_oraz_edwarda_nowaka_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Franza Schenka oraz Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta), żołnierzy armii austro-węgierskiej, lotników - na kwaterze XXVII, rząd 15, grób nr 38, 39 – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
9_nagrobek_lotnikow_austriackich_schenk_i_hedrich_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Mieczysława Szufy, żołnierza armii austro-węgierskiej, na kwaterze XXVII, rząd 19, grób nr 2 – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
10_nagrobek_mieczyslawa_szufy_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Tadeusza Rysakowskiego, żołnierza Legionów Polskich, na kwaterze XXVII, rząd 18, grób nr 4 – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
11_nagrobek_tadeusza_rysakowskiego_legionisty_przed_konserwacja.jpg
Cmentarz Rakowicki, nagrobek na grobie Stanisława Czapika (vel Czaplika), żołnierza 13 pułku WP, na kwaterze XXVIa, rząd zachodni – widok grobu przed i po remoncie konserwatorskim przeprowadzonym w 2019 r. w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
12_nagrobek_szer_stanislawa_czapika_przed_konserwacja_2.jpg