Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Społeczny Komitety Odnowy Zabytków Krakowa powstał w grudniu 1978 r., w związku z wpisaniem Krakowa na listę UNESCO. SKOZK działa na mocy Ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Poza ogromnym wkładem w dziele przywracania świetności zabytkom naszego miasta, również przyczynił się do ratowania starych nagrobków Cmentarza Rakowickiego. W 2003 r. przeprowadzono renowację 6 grobowców, 5 nagrobków oraz 8 najstarszych tablic epitafijnych z muru cmentarnego. W 2004 r. odnowiono 2 grobowce i 3 nagrobki, wykonano również izolację fundamentów kaplicy cmentarnej. W 2005 r. przeprowadzono renowację 3 grobowców i 5 nagrobków. W roku 2009 na prace konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim zostanie wydane 240 000,00 zł. Pieniądze pochodzą ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz z budżetu miasta. W tym roku odnowiony zostanie fragment muru od strony południowej (fragment przylegający do terenów wojskowych). W ubiegłym roku wzmocniono konstrukcyjnie walący się mur, zdjęto tablice epitafijne i odnowiono fragment od strony zewnętrznej. W tym roku planuje się wykonać prace przy konserwacji muru od strony wewnętrznej (ok. 100 metrów) oraz odnowienie tablic epitafijnych, które obecnie przechowywane są w pomieszczeniach należących do Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Oprócz tego na terenie cmentarza konserwacji poddanych zostanie kilka nagrobków, w tym grobowiec rodziny Łosiów. Ten okazały obiekt z dwiema zakapturzonymi płaczkami pochylonymi nad sarkofagiem znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Do przeprowadzenia konserwacji wytypowano również kilka mniejszych obiektów, m.in. grobów profesorów Polskiej Akademii Umiejętności.

PRZEPROWADZONE RENOWACJE

Grób Korneckich
korneckich.jpg
Grób Dietlów
dietl.jpg
Grób Kossaków
kossakow.jpg
Grób Lebowskich
lebowski.png