Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Społeczny Komitety Odnowy Zabytków Krakowa powstał w grudniu 1978 r., w związku z wpisaniem Krakowa na listę UNESCO. SKOZK działa na mocy Ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Poza ogromnym wkładem w dziele przywracania świetności zabytkom naszego miasta, również przyczynił się do ratowania starych nagrobków Cmentarza Rakowickiego.

PRZEPROWADZONE RENOWACJE